1 year ago

làm bằng đại học có hồ sơ gốc 2013

làm bằng đại học lạc hồng tinh thần bổn phận cao và sự năng nổ, nồng hậu trong các phong trào, Kha được tín nhiệm bầu làm Liên Chi hội trưởng của Khoa Giáo dục Chính trị và Công tác Xã hộ read more...